31/1/16


De Reüll ha confiat amb mí per a coordinar el XXIII cicle de conferències (sis sessions) que fan a la Marina. Alacant.
Dijous 4 de febrer al Café Sendra d’Ondara. 20 h.
Aquest es el link a l’esdeveniment del facebppk per a que convideu a les vostres amistats. compartiu
DONAR SENTIT A L’ESPAI
ENCERCLAMENTS I ALLUNYAMENTS DES DE L’ART

CONTEXT i MARC CONCEPTUAL DE LES SIS SESSIONS.
Resulta més que evident el fet que l'art no està mort; encara que sí sembla que es troba com eclipsat pels esdeveniments i els recels de la seua ombra. 
Popularment tot allò que ve vinculat al món de l'art, se li adjudica un territori ja creat en els qual sembla difícil donar la volta al sentit “donat”¨. El mercat, la comunicació, la professionalització o el control públic mal entès han accelerat el descrèdit de molts dels dispositius institucionals, educatius o museístics que no van més enllà d'una interessada necessitat d'ocupar territori de gestió o representació fent pales la seua incapacitat per a donar “sentit a l'espai”.
Marc Auge, en Ficciones de fin de siglo, reflexiona sobre la relació tan estreta que es dóna en l'àmbit de les arts entre art i teoria de l'art. Una relació que hi havia ja transcendit l'espai entre elles per a ser quasi inaprensible, arribant a suprimir-se la distància entre la creació i la teoria, entre l'acte de fer art i el de teoritzar sobre aquest acte. 
La dissolució d’eixe espai ha generat un territori excessivament intel·lectualitzat i lluny de les emergències, donant sols pas a les urgències. Per la qual cosa s’han seguit repetint uns models on no ha estat possible trencar les lògiques de les pràctiques de fixació del relat hegemònic, a hores d’ara estem veient les conseqüències.

Aquest cicle no vol obviar el context ni el seu posicionament en un àmbit més ampli de relacions. El món és massa complicat perquè siga conegut d'una vegada i d'una forma definitiva. Sols exposant-nos en aquests diàlegs en lliure moviment, podria sorgir una novetat creativa, alguna cosa així com un significat comú o baula entre punts de vista diferents.
Des d’ací partirá el cicle de conferències/xerrades en comú del Grup de Reüll.

1ªSESSIÓ.- PENSAR-SE i PRACTICAR-SE DES DEL CONTEXT

Les practiques artístiques com a procés col·lectiu, com una forma d'aproximació entre diversos agents i institucions, i no solament com una manera de mirar des de l'art a l'educació o al treball col·laboratiu.

Som part d'un cos de cossos quan formem part de comunitats d'aprenentatge, de veïns, de persones amb interessos comuns, que s'organitzen en espais de convivència no formals per a aprendre; com es practica i quin són els seus processos des de l’art?

Presentació del cicle i xerrada amb diferents agents de la zona per conèixer la relació entre els uns i els altres i si comparteixen espai, si queda espai, si ens sabem espai.

Jovi Lozano. Gerent de la MACMA. Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Anna Perles. Escola de cinema de Xàbia
Núria Gomez. Historiadora de l’art i Membre de Reüll
Raquel Mengual. Regidora de cultura d’Ondara
Joan Llobell. Artísta i professor de la Facultat de BBAA d’Altea

Moderarà: Rafael Tormo i Cuenca


Cartell de la Jornada.