27/2/18

video


IP27

CELEBREM LA DERROTA

el ball de les banderes


10/3/2018

12 h. EIXIDA DE BANDERES, TEATRE MICALET.
13 h. CERCAVILLA i BALL DE LES BANDERES.
14 h. PENJADA DE LES BANDERES, TEATRE MICALET.
15 h. DINAR DE LA DERROTA.
17 h. TERTÚLIA DESANIMADA.

La derrota ja és popular: POSTPOPULAR

El capitalisme produïa mercaderia com a motor de canvi després el capitalisme posfordísta es va centrar en la creació de subjectivitat i avui la plusvàlua se centra en l'autoproducció d'identitat.

L'acte d'explotació a temps complet podria ser la trama que s'ha teixit davant la nostra acceptació i ja molt sovint, reivindicació com a nova força del treball. Són temps d'alienació confusa sobre moviments incessants que damunt hiperactuen en el nostre esgotament.

Ja no hi ha estranyament enfront del paisatge vuit; solament una amplitud de possibilitats que devora el temps. Instant rere Instant, impedint l'arrelament de cap moment ple. La derrota ja és popular: POSTPOPULAR

IP27
És una intervenció per a l'espai d'art CTM Teatre el Micalet on és col·locaran 11 banderes que airejaran la poètica de la fatiga des del rite ¨popular¨ portat a un espai més enllà de la seua definició actual, assenyalant un altre escenari sense arrelament.

Aquestes 11 banderes seran utilitzades posteriorment en una acció en les quals després d'un acte de baixada d'aquestes i la seua processó pels carrers del centre de la ciutat de València, culminarà sense objectiu, en una ¨dansa de les banderes¨ retent homenatge a una realitat que ja no ens pertany.

CAST

La derrota ya es popular: POSTPOPULAR

El capitalismo producía mercancía como motor de cambio después el capitalismo posfordísta se centró en la creación de subjetividad y hoy la plusvalía se centra en la autoproducció de identidad.

El acto de explotación a tiempo completo podría ser la trama que se ha tejido ante nuestra aceptación y ya muy a menudo, reivindicación como nueva fuerza del trabajo. Son tiempo de alienación confusa sobre movimientos incesantes que encima hiperactuen en nuestro agotamiento.

Ya no hay extrañamente frente al paisaje ocho; solamente una amplitud de posibilidades que devora el tiempo. Instando detrás Instando, impidiendo el arraigo de ningún momento lleno. La derrota ya es popular: POSTPOPULAR

IP27
Es una intervención para el espacio de arte CTM Teatro el Micalet dónde es colocarán 11 banderas que airearán la poética de la fatiga desde el rite ¨popular¨ traído a un espacio más allá de su definición actual, señalando otro escenario sin arraigo.

Estas 11 banderas serán utilizadas posteriormente en una acción en las cuales después de un acto de bajada de estas y su procesión por las calles del centro de la ciudad de Valencia, culminará sin objetivo, en una ¨danza de las banderas¨ rindiendo homenaje a una realidad que ya no nos pertenece.