17/12/09

implosió impugnada 11implosió impugnada 13

Aquest proposta ha estat desenvolupada explicitament per a Observatòri.

Es tracta d’una construcció en forma de casa ( bàsica ) amb recursos de la pròpia sala ( materials de des ús, d’anteriors exposicions ) i que allotjarán una projecció de video.

Aquesta caseta de fusta estará forrada amb moqueta negra en el seu exterior i col·locada damunt d’una plataforma elevadora que sols possiviliatrá la visió d’unes poques persones en un xicotet desplaçamet vertical cada vegada.


Tres videos es poden vorer al mateix temps
Un d’un monòleg de Hamlet de la segona escena part 2, on despotrica de la condició humana. L’altre un planol fixe d’una intervenció en una antiga granja d’animals ( concretament gallines ) on es pot llegir la frase:  la falta de màgia en les nostres vides, ens obliga a explicar’nos la i aixó ens idiotitza. i ahi anem. sí senyor. I per últim un altra on es veu la mateixa granja ja desmantelada i en un dia de plutja.